หนวดสายเสียว [Jury] Shokushu ni Tsukamatchatta | Captured by Tentacles