สิ่งที่เหลือไว้จากความผิดพลาดของสังคม [Yamazaki Kazuma] Yononaka frustration