สิ่งที่ฉันคิดมันผิดพลาดไป [Tamagou] Hametsu no Itte