คู่ต่อสู้ที่เหมาะสม [Kumano tooru] The More We Fight