คำขอที่ปฏิเสธไม่เคยได้ [Popijiro] Sewa yaki endo resu