ความสูงไม่มีผล ในแนวราบ [Kumano Tooru] Dainari Shounari