คนแพ้ไปหยิบไอติม [Umai] Nuku Nuku Nuko Nuko Warm Cozy Rumpy Pumpy