การรังสรรค์ผลงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ [Shikabanekamo] Ero mangaka ni naru houhou